مدیران ارشد شرکت تولید نیروی برق زاهدان

 

1- مدیر عامل : جناب آقای علی سارانی نژاد

2- معاونت مالی پشتیبانی و ذیحسابی : جناب آقای محمد عزیز نامجو

3- معاونت فنی و مهندسی : جناب آقای سلیمان عزیزی

4- سرپرست امور تدارکات و قراردادها : جناب آقای محمدرضا مؤذن

5- ​مدیر دفتر بازار برق : جناب آقای سید علی حسینی​​