اساسنامه شرکت تولید نیروی برق زاهدان

1- توليد، فروش و پيش فروش انرژي و ظرفيت برق درچارچوب مقررات و ضوابط و ابلاغيه وزارت نيرو (ازجمله مقررات بازار برق) به اشخاص حقيقي و حقوقي.
2- انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاي بهره وري، بهينه سازي و توسعه ظرفيت نيروگاه هاي تحت مالكيت.
3- برونسپاري عمليات اجرائي رقابت پذير ( اعم از بهره برداري، تعمير و نگهداري، توسعه و بهينه سازي تاسيسات).
4- تامين منابع مالي لازم جهت اخذ تسهيلات مالي و اعتباري و عرضه اوراق مشاركت با رعايت موازين قانوني.
5- تهيه و تامين ابزار، ماشين آلات و تجهيزات و مواد مصرفي مورد نياز در زمينه فعاليت شركت.
6- مبادرت به ساير فعاليت هايي كه مستقيم با موضوع شركت مرتبط باشد.