دستورالعمل «جذب و پذیرش مشمولین وظیفه»
پذیرش سرباز وظیفه (امریه) در شرکت‌های تابعه وزارت نیرو برای اعزام 98/10/01
http://zahedan.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/3/logo.jpg

در راستای تأکید وزیر محترم نیرو و به منظور ایجاد فرصت برابر و رعایت عدالت برای تمامی مشمولین وظیفه، کلیه متقاضیان امریه سربازی می‌ توانند از طریق سامانه امریه سربازی به آدرس amriyeh.moe.gov.ir    برای اعزام نوبت 98/10/01 تا تاریخ  98/07/30، برای شرکت تولید نیروی برق زاهدان اقدام نمایند.

با توجه به اینکه ثبت‌ نام فقط از طریق سامانه مذکور صورت می‌ گیرد. لطفاً از هر گونه مراجعه حضوری به حوزه ستادی و شرکت مادرتخصصی خودداری فرمایید.

مشاهده گزارش تصویری خبر